دوره‌های منتخب

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری

مدرس:

زمان شروع 1398/2/2

باقی مانده 20 نفر

دوره‌های منتخب

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری

مدرس:

زمان شروع 1398/2/2

باقی مانده 20 نفر

مدارک معتبر

مدارک اعطایی توسط آریا آکادمی در بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی معتبر است

اساتید برجسته

بسیاری از دوره‌ها در آریا آکادمی توسط اساتید معروف داخلی و خارجی تدریس می شود

برگزاری دوره‌های آنلاین

تمامی دوره های آریا آکادمی به صورت مجازی و به دو صورت آنلاین و یا غیرآنلاین برگزار می شود

دوره‌های آریا آکادمی

Featured Box Image

بازاریاب بیمه شروع: 1398/2/2

Featured Box Image

مدیر بازاریابی و فروش شروع: 1398/2/2

Featured Box Image

مسئول صادرات و واردات شروع: 1398/2/2

Featured Box Image

کارآفرینی SYB شروع: 1398/2/2

Featured Box Image

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو شروع: 1398/2/2

Featured Box Image

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی شروع: 1398/2/2

Featured Box Image

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری شروع: 1398/2/2

Featured Box Image

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص شروع: 1398/2/2

Featured Box Image

کاربر امور بانکی شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

حسابدار حقوق و دستمزد شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

حسابدار صنعتی درجه 1 شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

حسابدار مالیاتی شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

حسابداری دارائی های ثابت (اثاثیه و اموال) شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

حسابرسی عملیاتی (سطح مقدماتی) شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

مدیر مالی شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

طراحی مدارات الکترونیک Electronic WorkBench شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

طراحی مدارات الکترونیک به کمک ORCAD شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

طراحی نقشه های PCB با نرم افزار Altium Designer شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

طراحی وشبیه سازی مدار الکترونیک بانرم افزار HSPICE شروع: 1398/2/1

Featured Box Image

VMware vSphere: Install, Configure, Manage شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

+CompTIA Network شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

Installing and Configuring Windows Server 2012 شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

Microsoft Visio 2016 شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با WordPress شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

رایانه کار MS-OutLook شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

سازنده چند رسانه ای با CUBASE (آهنگ سازی) شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

طراح وب (CIW) شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

محتواساز آموزش الکترونیکی شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

مدیر SEO شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

مدیر SQL Server شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

مهارت های زندگی آنلاین شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

کارور AutoCad شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

کارور Photoshop شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

کنترل والدین برکودکان در ویندوز (Parental Control) شروع: 1398/2/16

Featured Box Image

تهیه برنامه استراتژیک شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

زمان سنج شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

طراحی کارخانه شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

فن ورز تضمین کیفیت شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

مدیر تضمین کیفیت شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

مدیر تولید شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

مدیریت بهره وری شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

مدیریت تولید و عملیات شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

مدیر امور مهندسی و تعمیرات شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

مدیر مهندسی تولید شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

معاون تحقیقات و توسعه شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

مهندسی صنایع و سیستم شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

کارشناس تضمین کیفیت شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

کنترلر کیفیت شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

برنامه ریزی پروژه شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

برنامه ریزی تولید شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

تصمیم گیری به روش AHP شروع: 1398/2/17

Featured Box Image

تصمیم گیری به روش TOPSIS شروع: 1398/2/17

آریا آکامی همه جا همراه شما

نسخه های موبایلی

همکاران ما