دوره‌های منتخب

شیمی4

مدرس: استاد استادیان

زمان شروع 1397/10/17

باقی مانده 32 نفر

آموزش زبان ترکی

مدرس استاد استادیان

زمان شروع 1397/10/17

باقی مانده 32 نفر

آموزش زبان ترکی2

مدرس استاد استادیان

زمان شروع 1397/10/17

باقی مانده 32 نفر

پرداخت زبان2

مدرس: استاد استادیان

زمان شروع 1397/10/17

باقی مانده 31 نفر

آموزش زبان8

مدرس: استاد استادیان

زمان شروع 1397/10/17

باقی مانده 31 نفر

مدارک معتبر

مدارک اعطایی توسط آریا آکادمی در بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی معتبر است

اساتید برجسته

بسیاری از دوره‌ها در آریا آکادمی توسط اساتید معروف داخلی و خارجی تدریس می شود

برگزاری دوره‌های آنلاین

تمامی دوره های آریا آکادمی به صورت مجازی و به دو صورت آنلاین و یا غیرآنلاین برگزار می شود

هم اکنون در دوره های مجازی آریا آکادمی ثبت نام کنید

ثبت نام

دوره‌های آریا آکادمی

Featured Box Image

بازآموزی زبان شروع: 1397/10/17

مشاهده
Featured Box Image

پرداخت زبان2 شروع: 1397/10/17

مشاهده
Featured Box Image

آموزش زبان5 شروع: 1397/10/17

مشاهده
Featured Box Image

آموزش زبان5 شروع: 1397/10/17

مشاهده
Featured Box Image

آموزش زبان3 شروع: 1397/10/17

مشاهده
Featured Box Image

آموزش زبان8 شروع: 1397/10/17

مشاهده
Featured Box Image

آموزش زبان ترکی شروع: 1397/10/17

مشاهده
Featured Box Image

آموزش زبان ترکی2 شروع: 1397/10/17

مشاهده
Featured Box Image

شیمی4 شروع: 1397/10/17

مشاهده

همکاران ما